CamiXMe

För en Astrologi-konsultation av din personliga karta kontakta mig.
Jag är Diplomerad Astrolog från Debra Silverman Applied Astrology program
Jag gör dom antingen via Zoom eller personligt möte här på min mottagning och företag
CamiX i Enköping
+ 46 (0)70-866 27 25
Mail: camix@telia.com

Jag gör också unika Astrologiska porträtt ( se review-sidan)

🇬🇧
Astrology reading please contact me
I am a graduate at Debra Silverman Applied Astrology program
I make them on Zoom calls or here in person at my Clinic and company
Payment with PayPal
CamiX in Enköping
+ 46 (0)70-866 27 25
Mail: camix@telia.com

I also make unique Astrological Portraits (see review page)

"Jag vill ha Min Egen Måne" ~ Mån-tolkning
Samtal via Zoom eller i min praktik. Insikt om ditt Måntecken hjälper dig att Balansera livet; öka ditt Självförtroende och Välmående 
60 minuter - 1100kr

Vision och syfte – tolkning med Astrologi”
Denna 75-minuters astrologiska tolkning kommer att använda ditt soltecken, måntecken och midheaven för att hjälpa dig att omvandla känslor av oro, osäkerhet och blockering till en känsla av syfte, självförtroende och riktning.
Det hjälper dig att förstå din livsväg och syfte kan hjälpa dig att definiera en del i livet, vad lycka är, ge dig tillåtelse att vara dig själv och ta aktiva beslut till förändring. 1900kr.
  • Fordonet du kör i livet representeras av Solen
  • Förmågan och kraften att köra din bil är Månen
  • Dit du ska på din livsresa är Midheaven

"Kväll i Stjärnornas tecken" ~ Föredrag, Inspirationskväll
”Bubbla med Stjärnorna” ~  Tjejkväll med Cava 
”Nyfiken på Astrologi” ~ AW, kompisgänget, föreningen
”Sikta mot Stjärnorna” ~ På jobbet - balansera teamet
1,5 timme eller ett paket med er i centrum 

*Presentkort för Jul och Födelsedagar finns att köpa!

🇬🇧"The Moon in YOU" ~ Moon reading
Audio Zoom call. The insight of your Moon sign helps you
Balance your life increase your Confidence and Well being
60 minutes USD 110

🇬🇧"Vision and Purpose reading"
This 75-minute astrological interpretation will use your Sun Sign, Moon Sign, and Midheaven to help you transform feelings of worry, uncertainty, and blockage into a sense of purpose, confidence, and direction.
It helps you understand your life path and purpose can help you define a part in life, what happiness is, give you permission to be yourself and make active decisions to change. USD 190
  • The vehicle you drive in life is represented by the Sun
  • The ability and power to drive your car is the Moon
  • Where you are going on your life's journey is the Midheaven


image0

image1